Widok ze szczytu Kamiennej Góry w kierunku Pokrzywna (foto ok. 1930 r.)