"Smok" u stóp Kamiennej Góry – podnóże punktu widokowego na Stogu