Skałki Zbójeckie w Dolinie Rogozińca na czerwonym szlaku PTTK (okolica ul. Kruczkowskiego)