Ośrodek wypoczynkowy Śląskiej Izby Rzemieślniczej w Polanicy-Zdroju "Rzemieślnik" (foto ok. 1925 r.)