Obiekt "Christus Rex" na Sokołówce (lata 30. XX w.)